Algemene voorwaarden

© Geert Bal

Ninus Vertaalbureau maakt een onderscheid tussen beëdigde en niet-beëdigde vertalingen. Hiervoor gelden verschillende tarieven. Voor de details omtrent de tarieven, zie deze pagina.

De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke of mondelinge aanvaarding door de opdrachtgever van de offerte. Indien de opdrachtgever na de totstandkoming van de overeenkomst wijzigingen in de opdracht wenst door te voeren, is de vertaler gerechtigd de vastgestelde termijn en/of het honorarium aan te passen.

Betaling geschiedt in twee termijnen, te weten 50% na de totstandkoming van de overeenkomst en 50% bij levering van de vertaalde tekst.

De vertaler levert een vertaling naar zijn beste kunnen. Bij onvolkomenheden of vermeende onjuistheden is een correctieronde bij de prijs inbegrepen.

De houder van het te vertalen document is verantwoordelijk voor de echtheid ervan. Het beste is dan ook om het document persoonlijk af te geven, aangetekend op te sturen of te scannen en e-mailen. Voor de contactgegevens van Ninus Vertaalbureau, zie deze pagina.

Ninus Vertaalbureau gaat strikt vertrouwelijk om met geleverde informatie.

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt Ninus Vertaalbureau het auteursrecht op vervaardigde vertalingen.