Tarieven

Tarieven voor beëdigde vertalingen

Hieronder zijn begrepen: identiteitskaarten, paspoorten, familieboekjes, geboortebewijzen, huwelijksaktes, rijbewijzen, bewijzen omtrent vermogen en alle overige documenten waarvoor een beëdigde vertaling vereist is.

Klik hier voor de tarieven voor beëdigde vertalingen

Tarieven voor niet – beëdigde vertalingen

Hieronder zijn begrepen: proza, (wetenschappelijke) artikelen, handleidingen, instructieboeken, naslagwerken (zoals woordenboeken) en schoolboeken.

De vakgebieden waarin wij vertalen, zijn:

© Geert Bal

Maatschappij/politiek
Recht
Economie
Psychologie
Filosofie
Geschiedenis
Medicijnen

Klik hier voor de tarieven voor niet – beëdigde vertalingen